فرمول یک ایرانپیر گسلی گفته است که ماندن در آلفاتائوری برای مدتی طولانی تر لزوما چیز بدی نسیت چرا که این تیم هدف بزرگی دارد و میخواهد با سطح ردبول برسد.

پیر گسلی در طول این فصل عملکرد بسیار خوبی داشت و همین ماه بود که اولین پیروزی خود در فرمول یک را به دست آورد.

این موفقیت صحبت های جدیدی را در مورد برگشتن این راننده فرانسوی به تیم فرمول یک ردبول مطرح کرده است.

این موضوع با تاکید کریستین هورنر بر نگه داشتن الکس آلبون کم رنگ شد و پیر گسلی هم به نظر می رسد که میخواهد با تیم فعلی خود به دست آورد های بیشتری برسد.

بعضی از اتفاقات این فصل از جمله قرارداد آلفاتائوری برای استفاده از تونل باد ردبول نشان می دهد که این تیم در حال تغییر است و شرایط میان دو تیم هم در حال تغییر کردن است.

این موضوع پیر گسلی را متقاعد کرده است که شرایط آلفاتائوری با تورو روسو متفاوت خواهد بود و این تیم دیگر صرفا زیر مجموعه ردبول نخواهد بود:

مشخصا آلفاتائوری انگیزه و هدف بزرگی دارد.

فکر میکنم شرایط متفاوتی نسبت به ردبول-تورو روسو داریم.

فکر میکنم که این پروژه هیجان انگیز است. در حال حاضر ردبول تیم قدرتمندتر میان این دو است اما فکر میکنم که هدف آلفاتائوری رسیدن به عمکلرد ردبول در آینده است.

و برای رسیدن به این هدف ما به منابع و امکانات بیشتری احتیاج داریم.

از پیر گسلی سوال شد که چه قدر به رسیدن آلفاتائوری به جمع تیم های برتر با تلاش خودش امیدوار است:

فکر  میکنم که هدف شرکت همین است که برای خودش جایگاهی در فرمول یک داشته باشد.

مشخص است که آن ها هدف بزرگی دارند. این برنامه ای یک ساله نیست ما میدانیم که چه قدر زمان می برد تا یک تیم بتواند جایگاه خودش را به عنوان یک تیم برتر به دست بیاورد.

پس این چیزی است که احتمالا خیلی زمان می برد. اما فکر میکنم که این دیگر به اندازه قبل یک تیم زیر مجموعه نخواهد بود و میخواهد بیشتر از قبل در فرمول یک مطرح شود.

6 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید