فرمول یک ایران سرجیو پرز به دلیل برخوردی که با کیمی رایکونن در مرحله دوم تمرینی داشت، یک رده جریمه شد. البته سرجیو مقصر این برخورد را خروجی مسیر پیت لین می داند. به گفته چکو: مسیر خروجی پیت فوق العاده طولانی بوده و تا انتهای آن به سرعت بالایی رسیده بود و قادر به انتخاب مسیر متفاوتی نبود.

2 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید