کاربر

نام کاربر

iman88

رشته مورد علاقه

فرمول یک, موتوجی پی, رالی قهرمانی جهان, ایندی کار

تیم مورد علاقه

فراری

بیوگرافی کاربر

علاقه ای که به فراری دارم حاصل زمان کودکیه و احساسیه که همیشه باهام بوده.