کاربر

نام کاربر

iman88

رشته مورد علاقه

فرمول یک, موتوجی پی, رالی قهرمانی جهان, ایندی کار

بیوگرافی کاربر

طرفدار موتو اسپورتم.فراری رو دوست دارم با وجود اینکه کلی دلیل برا دوست نداشتنش دارم.مکسو بهترین راننده و مرسدس رو بهترین تیم میدونم.هیچ تعصبی رو هیچکس و هیچ چیز ندارم و هرکسی خوب باشه تحسینش میکنم و از رانندگیش لذت میبرم