اولین پیروزی فلیپه ماسا؛ فرمول یک ترکیه 2006

فرمول یک ایران – امروز به طور رسمی ترکیه، میزبان مسابقه فرمول یک فصل 2020 شد به همین دلیل یک گذری به خاطرات این پیست می زنیم و دورهای پایانی مسابقه فرمول یک ترکیه 2006 را مشاهده می کنیم که در آن فلیپه ماسا موفق به کسب اولین پیروزی خودش می شود. فلیپه ماسا اگر که نگوییم قدرتمند ترین ولی همیشه جز قدرتمندترین راننده های این پیست به شمار می آمد.

دیدگاه خود را بیان کنید