فرمول یک ایران – سرجیو پرز یک قدم به بازگشت در صندلی RP20 نزدیک تر شده و تاییدیه پایان قرنطینه وی بر اساس دستورالعمل های وزارت بهداشت بریتانیا امده و اگر در تست کووید-19 آزمایشش منفی باشد، این راننده مکزیکی می تواند مسابقه دهد.

در بیانیه ریسینگ پوینت آمده است که:

وزارت بهداشت انگلستان تایید کرده است که مدت زمان حضور سرجیو پرز در قرنطینه به پایان رسیده است. بنا به چارچوب قوانین فیا، سرجیو پیش از ورود به پدوک نیاز به این دارد که نتیجه تست او منفی باشد. فرایند تست امروز انجام خواهد شد. تیم این مسئله که چه کسی در کنار لنس قرار است در مسابقه حضور پیدا کند را تا پایان امروز یا در اول وقت فردا مشخص خواهد کرد.

در صورت نتیجه تست چکو این خبر تکمیل می شود….در حال تکمیل…

4 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید