فرمول یک ایرانتیم فرمول یک هاس تایید کرده که مشکل هر دو راننده اش که منجر به خروج آنها از مسابقه اتریش شده بود؛ مربوط به نقص سیستم ترمز آنها بوده است.

کوین مگنوسن مسابقه را از رده شانزدهم شروع کرد ولی بر خلاف فصل پیش، تیم فرمول یک هاس در طول مسابقه عملکرد مناسبی نشان داد و راننده دانمارکی به رده سیزدهم رسید. مگنوسن درگیر با استبان اکون بود که در پیچ سه اسپین شد و مستقیم از پیست خارج شد. مشخص شد که این مشکل از ترمز ماشین او بوده و همتیمی او، رومن گروژان هم در دور پنجاه به همین دلیل از مسابقه خارج شد.

مگنوسن در مصاحبه با سایت هاس گفت:

تیم مدام به من می‌گفت که کمتر از پدال ترمز استفاده کنم و به جای آن از لیفت و کوست استفاده کنم ولی در پایان باوجود همه تلاشم، ترمزهایم خراب شدند. این زمانی اتفاق افتاد که اکون به من حمله کرد تا از من سبقت بگیرد، در همان زمان که ما به پیچ رسیدیم از دستشان دادم، همیشه در همان پیج هم ترمزهایم در حد نهایی خودشان بودند.

این مشکل پیش‌بینی نشده بود، ما نمی‌دانستیم که این‌چنین معضل بزرگی با ترمزهایمان خواهیم داشت. ما می‌دانستیم که باید کمی لیفت و کوست کنیم ولی نه برای تمام مسابقه. حدس می‌زنم ممکن است که کمی خرده لاستیک در داکت ترمز هایم رفته باشد. این بسیار شرم آور است، ما در رده یازدهم بودیم و اگر بخاطر آنهمه مراقبت از ترمزها نبود ما سرعت بسیار خوبی داشتیم.

گروژان در ادامه صحبت های همتیمی اش افزود:

ترمز ها از دست رفتند، با اینکه از دور اول ما مراقبشان بودیم و حواسمان به آنها بود. قطعا چیزی درمورد خنک شدن ترمز ها درست نبود و ما باید برای مسابقه هفته بعد روی آن کار کنیم و این مشکل را حل کنیم.

من فکر می‌کنم یکی از بزرگترین نگرانی ها سرعت ماشین بود، امروز ماشین به سختی قابل راندن بود و این در ترافیک بیشتر به چشم می‌آمد. ما باید تلاشمان را بیشتر کنیم و ببینیم که چگونه می‌توانیم آنرا حل کنیم. ما باید هفته بعد با راه حلی بهتر برگردیم.

گونتر استاینر و کوین مگنوسن - کانادا 2019

گونتر استاینر و کوین مگنوسن

گونتر استاینر باور دارد که یک فرصت خوب را از دست دادند

رئیس تیم فرمول یک هاس، گونتر استاینر نیز گفت که رانندگان از اینکه ماشین قابل مسابقه دادن بود خیلی خوشحال بودند و باور دارد که آنها یک فرصت خوب را از دست دادند:

به وضوح امروز آنگونه که می‌خواستیم پیش نرفت و ترمز های ما در هر دو ماشین با مشکل بیش گرمایش روبرو بودند.
این چیزی بود که ما را مجبور به کناره گیری از مسابقه کرد زمانیکه شانس خوبی داشتیم تا بتوانیم چند امتیاز بدست بیاوریم.
نقطه مثبت این بود که به نظر راننده های ما خیلی از ماشین خوشحال بودند. آنها حس می‌کنند که ماشین قابل مسابقه دادن است پس ما امروز یک فرصت را از دست دادیم. اگر سخت تلاش کنیم ما می‌توانیم به گرفتن امتیاز فکر کنیم، پس این چیزی است که انجام خواهیم داد.

یک دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید