فرمول یک ایران – با توجه به اینکه قوانین سال 2021 به سال 2022 منتقل شده، راس براون باور دارد که احمقانه است که فرمول یک از این زمان برای بهینه سازی قوانین استفاده نکند.

پیش از شیوع ویروس همه گیر کرونا و مشکلات اقتصادی ناشی از آن، قرار بر این بود که قوانین جدید خودروهای نسل بعد فرمول یک فصل 2021 به میدان بیایند اما حال قرار است که در فصل 2022 آنها را مشاهده کنیم.

راس براون می گوید که مدیران فرمول یک و تیم ها از این زمان برای بهینه سازی قوانین استفاده می کنند:

من فکر می کنم که (تعیین) قوانین با توجه به چیزهایی که آموخته ایم پیش خواهد رفت. یک جنبه جالب امسال زمان اضافه ای است که در اختیارمان قرار گرفته و به ما این شانس را در مورد بازبینی مجدد مواردی که تیم ها در قوانین جدید نگران آن بوده اند را داده است.

ما نمی رویم که زمانی را تلف کنیم، احمقانه خواهد بود که برای دوازده ماه دست روی دست بگذاریم، حال که شانس آن را داریم، چرا نیاییم و طراحی خودروی 2022 را بهینه سازی نکنیم!؟ هیچ کسی در تیم ها روی آن کار نمی کند!

تغییرات بزرگی در کار نیست، چیزهایی هست که برای افراد گنگ بوده است یا چیزهایی هست که این افراد دیده اند و می توانند قوانین را دور بزنند یا به هدف قوانین نرسند.

ما می رویم از این 12 ماه برای بهینه سازی قوانین استفاده کنیم و ما این کار را برای تمام قوانین 2022 انجام خواهیم داد و به تجربه خودمان از قوانین (2020 تا 2021) نگاه می کنیم تا ببینیم آیا امکان استفاده از آنها هست یا خیر.

راس براون مدیر اجرایی و چیس کری مدیر عامل فرمول 1

راس براون مدیر ورشی و چیس کری مدیر فرمول یک

ساختار قوانین فرمول یک 2022 هنوز تایید نشده است…

براون همینطور در مورد زمان تمدید قوانین نیز بیان کرد:

ساختار قوانین 2022 هنوز تایید نشده و بنابراین هنوز به عنوان قانون بین المللی ورزشی شناخته می شود.

کماکان این کتاب قانون کمی باز است و چیزی را بیان می کند که می تواند اساسا طراحی خودرو را تغییر دهد، بنابراین ما می توانیم جزییات را تغییر دهیم. اما پس از پایان مهلت زمانی، نمی توانیم هیچگونه تغییری را در کانسپت خودرو ایجاد کنیم.

2 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید