چگونه یک موتور موتوجی پی ست آپ یا تنظیم می شود؟

فرمول یک ایران – موتورسواران و مهندس های یک تیم موتوجی پی، همیشه در طی تمرینات گرندپری ها در تلاش هستند که بهترین ست آپ یا تنظیم را برای موتور خود پیدا کنند. در ویدیوی پایین نگاهی دقیق تر به تنظیم یک موتور موتو جی پی خواهیم داشت:

گوینده: شروین رسولزاده | متن: امیر نیکان عسکری

  دانلود فایل ویدیویی

یک دیدگاه