فرمول یک ایران – همانطور که قبلا اعلام شده بود رنو ماشینش را دوباره طراحی کرده است و با این لیوری (livery) در استرالیا حاضر خواهند بود.