برنامه گرندپری فرمول یک بحرین 2020تمرین 1جمعه00/07/0213:00 - 12:00
تمرین 2جمعه00/07/0216:30 - 15:30
تمرین 3شنبه00/07/0313:30 - 12:30
تعیین خطشنبه00/07/0316:30 - 15:30
مسابقهیکشنبه 00/07/0415:30

پیست صخیر بحرین

اولین گرندپری
2004
تعداد دورها
57
طول پیست
5.412K.M
مسافت مسابقه
307.238K.M
برنده سال گذشته

رکورد پیست

1:31.447

نقشه پیست

ریسینگ لاین پیست

ویدیو راهنمای مجازی پیست

موقعیت مکانی (نقشه گوگل)