برنامه گرندپری فرمول یک بحرین 2020تمرین 1جمعه00/02/1715:00 - 14:00
تمرین 2جمعه00/02/1718:30 - 17:30
تمرین 3شنبه00/02/1815:30 - 14:30
تعیین خطشنبه00/02/1818:30 - 17:30
مسابقهیکشنبه 00/02/1917:30

پیست صخیر بحرین

اولین گرندپری
2004
تعداد دورها
57
طول پیست
5.412K.M
مسافت مسابقه
307.238K.M
برنده سال گذشته

رکورد پیست

1:31.447

نقشه پیست

ریسینگ لاین پیست

ویدیو راهنمای مجازی پیست

موقعیت مکانی (نقشه گوگل)