فرمول یک ایران – در روزهای اخیر شایعات درباره ی پیوستن آلخاندرو آگاگ مرد 45 ساله ی اسپانیایی به تیم مدیریتی فرمول یک بسیار شنیده می شد.

آگاگ پایه گذار سری نوپا اما موفق فرمول ای می باشد و در حال حاضر هم پست ریاست این مسابقات را بر عهده دارد.

آگاگ اما شایعات را تکذیب می کند. او به مارکا می گوید:

حقیقت ندارد.

تنها چیزی که حقیقت دارد این است که من به مالکان جدید نزدیک هستم زیرا یکی از شرکت های خواهر آن ها سهام دار اصلی فرمول ای است اما هیچ صحبتی در این باره نکرده ایم و من از جایگاهم راضیم.

3 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید