فرمول یک ایرانسباستین فتل می گوید که اولین برداشت خود از آپدیت موتور فراری در طول تمرینات روز جمعه ایتالیا، امید بخش بوده است.

فراری از آخرین توکن های خود برای بروزرسانی موتور در مونزا استفاده کرده است و این تیم در تمرینات پشت سر مرسدس قرار داشت.

سباستین فتل اظهار کرد:

یک موتور جدید در اختیار داریم. کاری که انتظار می رفت را انجام داد پس عملکرد مثبت است.

بدیهی است که در روز جمعه شما برای چیزهای مختلفی تلاش می کنید. ما نیاز داریم تا فردا یعنی شنبه برای دیدن موقعیت اصلی مان صبر کنیم.

امروز جمعه بود اما بخش مهمی از آخر هفته نبود. فکر می کنم امروز سرعت مناسب و معقولی داشته ایم.

ما نیاز به بهبود داریم و فکر می کنم می توانیم ماشین بهتری داشته باشیم.

ماشین خوب است، ما فقط نیاز داریم تا این احساس خوب را در هر پیچ احساس کنیم. غیر از این مورد، برداشت اول مثبت بوده است.

فتل همچنین درباره ی رقابت با مرسدس گفت:

فکر می کنم مرسدس مانند سال گذشته در اینجا بسیار قوی است.

فکر می کنم که فردا روز خوبی می تواند باشد، ما نیاز داریم تا ماشین را بهبود بخشیم و روی خودمان تمرکز کنیم، پس از آن می توانیم به آن ها نزدیک تر شویم.

کیمی رایکونن نیز معتقد است که این آپدیت یک قدم کوچک برای فراری است. او گفت:

کیمی رایکونن

کیمی رایکونن

بدیهی است که همه چیز می تواند بهبود یابد و آخر هفته را بسیار خوب شروع کردیم.

موتور جدید یک گام کوچک است و بخشی از پیشرفت طبیعی ماشین است.

ما سعی می کنیم که همه ی قطعات را بهبود بخشیم و فکر می کنم که در مسیر درستی قرار داریم.