فرمول یک ایران  – تیم رنو تصمیم گرفته است تا طراحی ظاهری ماشین خود را تغییر بدهد و ماشین جدید آن ها با شمایلی جدید به گرند پری استرالیا خواهد آمد.

قسمت عمده ی ماشینی که تیم رنو در تست های بارسلونا از آن استفاده کرد را رنگ مشکی تشکیل داده بود که در قسمت هایی از آن رنگ زرد نیز به کار رفته بود، همچنین تبلیغات و نام اسپانسر ها نیز با حروف سفید بر روی آن هک شده بود.

تیم رنو قبلا هم گفته بود که ممکن است شکل و ظاهر ماشین آن ها تغییر بکند و از لیوری (livery) جدیدی استفاده بکنند. حال باید تا اول فروردین منتظر بمانیم و ببینیم که این لیوری چگونه خواهد بود و اصلا آن ها تغییری ایجاد خواهند کرد یا اینکه نظرشان عوض خواهد شد.