فرمول یک ایران : پیست بلژیک ، طولانی ترین پیست فرمول یک با طول تقریبی 7 کیلومتر است که دارای 11 پیچ راست گرد و 9 پیچ چپ گرد بوده و مسیر آن دارای سراشیبی ها و سربالایی های متعددی است و تعداد زیادی شیکین (دو پیچ متوالی در خلاف جهت یکدیگر) دارد.

پیست اسپا فرانکوشامپ به همراه شماره ی پیچ های آن

 

پیچ اول:

پیچ سنجاقی که ریسینگ لاین آن مانند انواع پیچ های سنجاقی با ترمز گیری و ورود دیر تر به پیچ همراه است. شیب عرضی در قسمت میانی پیچ زیاد بوده و به رانندگان این امکان را میدهد تا در صورت نیاز (خصوصا در استارت) از مسیر بیرون پیچ برای حرکت استفاده کنند.

پس از پیچ یک، یک انحنای کوچک وجود دارد که به عنوان پیچ دوم شناخته می شود.

پیچ های سوم، چهارم و پنجم :

پیچ های سرعت بالا و معروف که در طول آن رانندگان از یک سربالایی صعود می کنند و در تمام مدت زمان عبور از این پیچ ، تخته گاز حرکت می کنند و کاهش فشار بر روی پدال گاز به دلیل انتقال وزن به جلو ، بیش فرمانی ایجاد خواهد کرد که حفظ کنترل خودرو را بسیار دشوار بوده و در ممکن است اتومبیل با سرعت 300 کیلومتر بر ساعت با دیواره ی پیست برخورد کند که باعث می شود حدود 80 جی به او فشار وارد شود.

همچنین راننده نسبت به پبچ چنجم دید کافی ندارد و باعث می شود تا رانندگان کم تجربه تر ، گاهی اوقات مسیر پیچ پنجم را برش دهند.

پس از پیچ پنجم، یک انحنای کوچک وجود دارد که به عنوان پیچ ششم شناخته می شود.

 

پیچ های هفتم، هشتم و نهم :

پیچ هفت و هشت با یکدیگر تشکیل یک شیکین را داده اند که با اندکی فاصله به پیچ نهم وصل شده است. به همین دلیل ریسینگ لاین شیکین کمی متفاوت تر از حالت عادی است. در حالت عادی (زمانی که پس از شیکین مسیر مستقیم طولانی وجود دارد) پیچ اول قربانی پیچ دوم می شود و ریسینگ لاین طوری طی می شود که همه چیز تحت تاثیر دست یابی به سرعت زیاد در خروجی شیکین باشد.

اما در اینجا مسیر مستقیم پس از پیچ نهم قرار گرفته، بنابراین در پیچ هشتم، از ایپکس (apex) هندسی (معمولی) استفاده می شود تا خودرو در خروجی شیکین کمی زود تر به حاشیه ی مسیر نزدیک شود و آماده ی تغییر جهت برای رسیدن به ورودی مناسب پیچ نهم باشد.

پیچ نهم  نیز 90 درجه بوده و راننده با ایپکس دیر هنگام (late apex) از آن عبور می کند.

پیچ های 10 و 11 :

پیچ 10 یک U بزرگ با شعاع بسیار زیاد است که معمولا راننده به روش ایپکس دوبل از این گونه پیچ ها عبور می کند. ولی در قسمت بیرونی این پیچ، شیب عرضی حالت عکس دارد و در صورت ورود خودرو به آن قسمت شرایط کنترل خودرو برای راننده بسیار سخت خواهد شد.

از طرفی مانند پیچ های هفتم تا نهم، در اینجا نیز مسیر مستقیم پر سرعت  بعد از پیچ 11 قرار دارد و پیچ 10 قربانی پیچ 11 که یک پیچ 90 درجه چپ گرد است خواهد شد. طبیعتا پیچ 11 نیز با ایپکس دیرهنگام طی می شود.

پیچ 12 :

یک پیچ دوگوش (دوپیچ سریع یا 90 درجه هم جهت با هم) با ریسینگ لاین معروف پیچ های دو گوش

 

پیچ های 13 و 14 :

باز هم شیکین، اما این بار شعاع پیچ 13 بسیار زیاد است و ممکن است راننده برای پیدا کردن نقطه ی ایپکس دچار اشتبه شود که منجر به بهم خوردن ریسینگ لاین پیچ 14 خواهد شد. اما پیچ 14 دارای خروجی و رمپ مناسبی است که تا حدودی به رانندگان برای حفظ خودرو در مسیر پیست کمک می کند.

پیچ های 15 و 16 :

پیچ 15 تقریبا 90 درجه است و پس از آن پیچ 16 یک پیچ سریع و تخته گاز بوده که به دنبال آن مسیر مستقیم طولانی و پر سرعتی وجود دارد. تمام این موارد اهمیت ایپکس دیر هنگام صحیح در پیچ 15 را به راننده یادآور می شود.

در بین پیچ های 16 و 18 نیز یک قوس کوچک وجود دارد که به عنوان پیچ 17 شناخته می شود.

پیچ 18 :

این پیچ سریع یکی دیگر از پیچ های معروف و پر سرعت فرمول یک است که قطعا سال ها خاطره ی سبقتگیری سال گذشته ی مکس ورشتپن از فیلیپه نصر را به همه یادآوری خواهد کرد.

پیچ های  19 و 20 :

بازهم شیکین، اما این بار یک شیکین کم سرعت که درست بعد از آن مستقیمی اصلی و خط شروع/پایان قرار گرفته است. همان طور که توضیح داده شد، در چنین مواقعی پیچ اول قربانی پیچ دوم می شود. عرض مسیر در داخل شیکین کم است و راننده با خروج از پیچ 20 با مسیر عریض و مناسب برای باز کردن فرمان و افزایش سرعت مواجه می شود.

موفق و سربلند باشید …

3 دیدگاه

 1. مهرداد

  0

  0

  مرسی عالی بود

 2. Ali n

  0

  0

  مطالب عالی هستن

 3. Nima

  0

  0

  عالی بود
  ممنون