فرمول یک ایران – فرمول‌ای و فیا تصمیم گرفته‌اند که فصل 2019/20 را موقتا و به مدت دو ماه متوقف کنند. این تصمیم با توجه به نگرانی‌ها در رابطه با سلامت کارکنان برگزاری رقابت و کارکنان شهرها گرفته شده است.

این موضوع که با هماهنگی مراکز مربوطه بوده است، برگزاری رقابت‌ها در شهرهای پرجمعیت را متوقف می‌کند. تحت این شرایط شاید این بهترین تصمیم ممکن باشد چراکه چندی پیش WHO رسما کوید 19 را یک ویروس همه‌گیر(pandemic) دانست.

با در نظر گرفتن سلامتی کارکنان رقابت‌ها و تماشاچی‌ها در اولویت اول، فیا و فرمول‌ای به این نتیجه رسیدند که رقابت‌ها را برای بازه مشخصی متوقف کنند.

رقابت‌های فرمول‌ای امکان برگزاری رقابت‌هایش را با پرچم‌های قرمز، زرد و سبز نمایش می‌دهد. قرمز به معنی توقف رقابت، زرد به معنی شرایط نامشخص و در نهایت سبز به معنی برگزاری رقابت است.

ماه هایی که با پرچم قرمز مشخص شده‌اند شامل مارس و آپریل است. در ادامه ماه می با پرچم زرد مشخص شده است و بقیه ماه ها سبز هسنتد؛ با این امید که تا آن زمان شرایط تحت کنترل باشد.

با توجه به این شرایط، امکان برگزاری رقابت های پاریس، سئول و جاکارتا بر اساس زمان های قبلی وجود ندارد.

فرمول‌ای در تلاش است تا با هماهنگی با سازمان های مربوطه، زمان برگزاری رقابت ها را تغییر دهد و اطمینان حاصل کند که شرایط تحت کنترل است.

خودروی GEN2 EVO فرمولE

خودروی GEN2 EVO فرمول ای

آلخاندرو آگاگ، بنیان گذار و مدیر فرمولE در این رابطه گفت:

موتور اسپرت در زندگی ما نقش بزرگی دارد و از اهمیت بالایی برخوردار است. اما چیزی که اهمیت بیشتری دارد، سلامتی کارکنان ما، طرفداران و خانواده هایشان است و در نهایت باید سلامتی ساکنان آن شهر ها را هم در نظر گرفت.

زمانی که نگرانی ها در مورد سلامتی و شیوع ویروس کوید19 پایان یابد، رقابت های فرمولE با تمام توان باز خواهد گشت.