فرمول یک ایران : امروز 13 ام اسفند سومین روز از هفته دوم تست بارسلونا نیز به پایان رسید . نتیایج روز سوم را می توانید در این پست مشاهده کنید .

تصاویر روز سوم از هفته دوم تست بارسلونا :