برنامه گرندپری اسپانیا

تمرین 1جمعه95/2/2414:00 - 12:30
تمرین 2جمعه95/2/2418:00 - 16:30
تمرین 3شنبه95/2/2514:30 - 13:30
تایم گیریشنبه95/2/2517:30 - 16:30
مسابقهیک شنبه95/2/2616:30

فراری ها پیشتاز تمرین اول اسپانیا

تمرین دوم اسپانیا؛ نیکو روزبرگ به جایگاه نخست باز می گردد

تعیین خط گرندپری اسپانیا ؛ باز هم مرسدس، عملکرد خوب ردبول

مسابقه گرندپری اسپانیا؛ورشتپن جوان ترین پیروز تاریخ فرمول یک

Leave a Reply

Your email address will not be published.