برنامه گرندپری فرمول یک استرالیا 2019تمرین 1جمعه97/12/2406:00 - 04:30
تمرین 2جمعه97/12/2410:00 - 08:30
تمرین 3شنبه97/12/2507:30 - 06:30
تایم گیریشنبه97/12/2510:30 - 09:30
مسابقهیک شنبه97/12/2608:40

پیست ملبورن استرالیا

اولین گرندپری
1996
تعداد دورها
58
طول پیست
5.303K.M
مسافت مسابقه
307.574K.M
برنده سال گذشته

رکورد پیست

1:24.125

نقشه پیست

ریسینگ لاین پیست

ویدیو راهنمای مجازی پیست

موقعیت مکانی (نقشه گوگل)

لینک های مفید

گزارش مسابقه در سال 2019
فول ریس مسابقه در سال 2019
گزارش مسابقه سال گذشته
فول ریس مسابقه سال گذشته
این نوشته را به اشتراک بگذارید: