نیکو روزبرگ

نیکو روزبرگ: قمار ورشتپن برای من کارساز نبود

فرمول یک ایران - نیکو روزبرگ بیان کرد که از تصمیم ردبول برای تعویض لاستیک مکس ورشتپن از وت به اینترمدیت در گرندپری برزیل خوشحال است. در گرندپری برز... ادامه ...