والتری بوتاس و لوئیس همیلتون - فرمول یک اتریش 2020

بوتاس: استراتژی آزاد همیلتون در ایمولا غیرمنصفانه نبود

فرمول یک ایران - والتری بوتاس کاملا با اطمینان می گوید که هیچ چیزی در مورد استراتژی در نظر گرفته شده برای لوئیس همیلتون که باعث پیروزی او شده بود غیر ... ادامه ...
لوئیس همیلتون و والتری بوتاس - راننده های تیم فرمول یک مرسدس

لوئیس همیلتون: مردان و زنان داخل کارخانه قهرمانان واقعی هستند

فرمول یک ایران - فرمول یک ایتالیا 2020 با قهرمانی تیم فرمول یک مرسدس و یک دو دوباره رانندگان مرسدس به پایان رسید. در این میان لوئیس همیلتون توانست برا... ادامه ...