چارلز لکلرک و سباستین فتل - کانادا 2019

چارلز لکلرک از همتیمی شدن با سباستین فتل خوشحال خواهد شد

فرمول یک ایران - چارلز لکلرک، راننده جوان موناکویی تیم فرمول یک فراری که تا سال 2024 با این تیم قراردادش را تمدید کرده است، می‌گوید که از اینکه سباستی... ادامه ...
چارلز لکلرک و مکس ورشتپن - مکزیک 2019

چارلز لکلرک و مکس ورشتپن هم به مرسدس نه نمی‌گویند

فرمول یک ایران - راننده فعلی ویلیامز، جورج راسل، معتقد است که حتی مکس ورشتپن و چارلز لکلرک هم به مرسدس نه نمی‌گویند. صندلی‌های موجود برای فرمول یک ... ادامه ...