چارلز لکلرک و متیا بینوتو

متیا بینوتو اشتباه فراری در تعیین خط فرمول یک موناکو را توضیح داد

فرمول یک ایران - مدیر تیم فراری، متیا بینوتو دلیل ناکامی چارلز لکلرک برای ثبت زمان در مرحله اول تعیین خط (Q1) را توضیح داد. تیم مرتکب اشتباهی شد که به... ادامه ...