دنیل ریکاردو و مکس ورشتپن - تعیین خط گرندپری ایتالیا 2017

راننده های ردبول خشنود از تعیین خط ایتالیا

فرمول یک ایران - مکس ورشتپن و دنیل ریکاردو دو راننده ردبول از دور خود در تعیین خط ایتالیا ابزار خوشحالی کردند و با قرار گرفتن در رده های دوم و سوم بهت... ادامه ...
article placeholder

لوئیس همیلتون: می دانم چه کسانی سعی دارند صندلی مرا تصاحب کنند

فرمول یک ایران: لوئیس همیلتون، در آخرین مصاحبه‌ی خود در مورد آینده‌اش در فرمول یک گفت. بریتانیایی، یک سال دیگر با تیرهای نقره‌ای قرارداد دارد اما بناب... ادامه ...