کاربر

نام کاربر

…m6…

رشته مورد علاقه

فرمول یک

راننده مورد علاقه

لوئیس همیلتون

بیوگرافی کاربر

برای من فرمول یک بدون لوئیس معنایی نداره…