کاربر

نام کاربر

AMIR_SV5

رشته مورد علاقه

فرمول یک, موتوجی پی

راننده مورد علاقه

سباستین فتل

موتور سوار مورد علاقه

آندره دویزیوسو

تیم مورد علاقه

فراری, دوکاتی

بیوگرافی کاربر

Just seb