موتوجی پی ایرانفابیو کوارتارارو، موتورسوار پتروناس یاماها با ثبت زمان 1:30.404 در صدر تمرینات روز جمعه گرندپری موتوجی پی تایلند قرار گرفت.

ماوریک وینالس و فرانکو موربیدلی دیگر یاماها سوارانی بودند که رده های دوم و سوم را پر کردند.

مارک مارکز، موتورسوار رپسول هوندا در تمرین اول هایساید شدیدی داشت و به بیمارستان منتقل شد. پس از معاینات انجام شده او برای تمرین دوم به پیست بازگشت و زمان ششم را پایین تر از ولنتینو روسی ثبت کرد.

جدول تمرینات روز جمعه موتوجی پی تایلند 2019

ردهنام موتورسوارتیمزمان
1فابیو کوارتارارواس آر تی یاماها1:30.404
2ماوریک وینالسیاماها+0.193
3فرانکو موربیدلیاس آر تی یاماها+0.221
4جک میلرپرامک دوکاتی+0.294
5ولنتینو روسییاماها+0.329
6مارک مارکزرپسول هوندا+0.487
7الکس اسپارگاروآپریلیا+0.603
8آندره دویزیوسودوکاتی+0.623
9جوان میرسوزوکی+0.682
10الکس رینزسوزوکی+0.690
11دنیلو پتروچیدوکاتی+0.711
12فرانچسکو باگنایاپرامک دوکاتی+0.750
13کال کراچلوال سی آر هوندا+0.940
14تاکاکی ناکاگامیال سی آر هوندا+1.020
15پول اسپارگاروکی تی ام+1.095
16آندره یانونهآپریلیا+1.108
17کارل آبراهاماوینتیا دوکاتی+1.184
18تیتو راباتاوینتیا دوکاتی+1.528
19میگل اولیویراتک3 کی تی ام+1.532
20خورخه لورنزورپسول هوندا+1.545
21میکا کالیوکی تی ام+1.587
22حافظ سیارین
تک3 کی تی ام+2.180

3 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید