فرمول یک ایران – این روزها که همه منتظر یک خبر از تیم هاس در مورد سرنوشت رانندگان این تیم بودند و شایعات احتمالی انتقال نیکو هالکنبرگ به این تیم به جای رومن گروژان مطرح شده بود حال، امروز این تیم اعلام کرد که هم رومن گروژان و هم کوین مگنوسن با این تیم برای فرمول یک 2020 مسابقه می دهند.

6 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید