موتوجی پی ایرانالکس رینز، موتورسوار تیم سوزوکی زمان 1:39.547 را در تمرین سوم ثبت کرد و با رده نخست به مرحله دوم تعیین خط راه یافت.

فابیو کوارتارارو و کال کراچلو در مکان های دوم و سوم قرار گرفتند. موتورسوارن یاماها، ولنتینو روسی و ماوریک وینالس نیز بعد مدت ها موفق به ثبت زمان های خوبی شدند و مستقیم به مرحله دوم تعیین خط راه یافتند.

از جمله اتفاقات مهم این جلسه تمرینی می توان به هایساید شدید فرانکو موربیدلی در پیچ سیزدهم اشاره کرد. مرکز پزشکی پیست اعلام کرد که موتورسوار اس آر تی یاماها دچار آسیب دیدگی نشده است.

جدول تمرین سوم موتوجی پی بارسلونا 2019

ردهنام موتورسوارتیمزمان
1الکس رینزسوزوکی1:39.547
2فابیو کوارتارارواس آر تی یاماها+0.036
3کال کراچلوال سی آر هوندا+0.164
4ولنتینو روسییاماها+0.175
5ماوریک وینالسیاماها+0.209
6آندره دویزیوسودوکاتی+0.222
7پول اسپارگاروکی تی ام+0.310
8دنیلو پتروچیدوکاتی+0.371
9مارک مارکزرپسول هوندا+0.376
10خورخه لورنزورپسول هوندا+0.402
11جک میلرپرامک دوکاتی+0.420
12تاکاکی ناکاگامیال سی آر هوندا+0.520
13فرانکو موربیدلیاس آر تی یاماها+0.532
14جوان میرسوزوکی+0.611
15الکس اسپارگاروآپریلیا+0.819
16آندره یانونهآپریلیا+0.907
17فرانچسکو باگنایاپرامک دوکاتی+1.035
18کارل آبراهاماوینتیا دوکاتی+1.214
19یوهان زارکوکی تی ام+1.395
20تیتو راباتاوینتیا دوکاتی+1.449
21بردلی اسمیتآپریلیا+1.476
22میگل اولیویراتک3 کی تی ام+1.555
23سیلوین جوانتولیسوزوکی+1.568
24حافظ سیارین
تک3 کی تی ام+1.951