فرمول یک ایران – گرندپری هلند با قراردادی سه ساله به تقویم فرمول یک در فصل 2020 اضافه می شود و این رویداد در پیست زندورت هلند برگزار خواهد شد.

یک دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید