کاربر

نام کاربر

ali sf90

رشته مورد علاقه

فرمول یک

راننده مورد علاقه

سباستین فتل

موتور سوار مورد علاقه

آندره دویزیوسو

تیم مورد علاقه

فراری, هاس, آلفا رومئو, دوکاتی

بیوگرافی کاربر

عاشق فراری و فرمول 1?