فرمول یک ایرانوالتری بوتاس که توانست در گرندپری استرالیا 2019 به پیروزی برسد، این برد را به مدیر مسابقات فرمول یک، چارلی وایتینگ که روز قبل از افتتاحیه گرندپری استرالیا فوت کرد، تقدیم کرد.

بوتاس در مصاحبه ی مطبوعاتی بعد از مسابقه ی استرالیا در تمجید از چارلی وایتینگ گفت:

من فقط می خواهم بگویم که چارلی متشکرم.

این برد برای چارلی و تمام کار هایی است که او برای فرمول یک کرده است. او فعالیت های بسیار زیادی انجام داد. چیزی که او انجام داد برای همه ی رانندگان ارزش و معنای بسیار زیادی دارد.

دیدگاه خود را بیان کنید