Register

3 × یک =

A password will be e-mailed to you.

فرمول یک ایران – سرگی سیروتکین، راننده سابق تیم ویلیامز، قرار است که در مراکش در تست فرمول E تیم ماهیندرا که در ماه آینده برای رانندگان تازه کار برگزار می‌شود شرکت نماید. او فصل 2018 را با ویلیامز در فرمول یک گذراند اما به دنبال حضور کوبیتسا جایگاهش را در تیم از دست داد.