سرگی سیروتکین
35
ملیت : روسیه
سن : 22
نام تیم : ویلیامز
محل تولد : مسکو
تاریخ تولد : 25/08/1995
تعداد مسابقات : 1
تعداد برد : 0
امتیاز ها : 0
تعداد سکو : 0
بیوگرافی سرگی سیروتکین