Register

3 × 3 =

A password will be e-mailed to you.

فرمول یک ایران – تصادفات راننده های تیم تورو روسو در فصل 2018 فرمول یک، هزینه ی 2 میلیون یورویی را به این تیم وارد کرد.

تیم خواهر ردبول در اولین فصلش به همراه هوندا پس از کسب 33 امتیاز در مکان نهم جدول سازندگان قرار گرفت و بهترین نتیجه ی آن ها جایگاه چهارمی پیر گسلی در بحرین بوده است.

فرانتس تاست

فرانتس تاست

مدیر تیم تورو روسو، فرانتس تاست آشکار کرد که تصادف دور اول گسلی در اسپانیا و برندون هارتلی در کانادا و امثالهم، خسارتی بالای 2 میلیون یورو برای آن ها داشته است:

ما لحظات مهمی در این فصل داشتیم و مسابقاتی داشتیم که بسیار خوب نبوده است. این لحظات کاملا مشخص است مانند چهارمی گسلی در بحرین که مسابقه ی قوی بوده و او حتی با ششمی در مجارستان و موناکو مسابقات خوبی داشته است.

اسپا نیز مسابقه ی خوبی بود زیرا ما انتظار کسب امتیاز را نداشتیم اما در مکان نهم قرار گرفتیم.

پس از آن ما تصادفات زیادی داشتیم و امسال فقط 2.3 میلیون یورو فقط برای حادثه ها خرج کردیم. تصادف سنگین دور ابتدایی اسپانیا بین گسلی و گروژان که راننده ما نمی توانست کاری کند، تصادف با اکون در فرانسه و تصادف سنگین هارتلی و استرول در کانادا نیز از جمله این موارد هستند. این موارد آنچنان خوب نبوده است.