فرمول یک ایران – مهندس مسابقه ای والتری بوتاس، تونی راس بعد از خاتمه مسابقات فرمول یک فصل 2018، به تیم فرمول E مرسدس پیوست.او از 2011 به تیم مرسدس ملحق شد و کارش را با این تیم در ویلیامز شروع کرد. او مهندس مسابقات نیکو روزبرگ هم بود و هنگامی که روزبرگ در 2016 به قهرمانی رسید یکی از همکاران او در راه کسب این قهرمانی بود.