موتو جی پی ایران – اولین روز تست قطر 2018 با پیشتازی ماوریک وینیالس، عملکرد خوب سوزوکی و تصادف دنی پدروسا سپری شد. بهترین دور زمانی موتورسواران در روز اول را در جدول زیر مشاهده می‌کنید.

Posموتورسوارتیمزماناختلاف
1ماوریک وینیالسیاماها1:55.053
2آندره دویزیوسودوکاتی1:55.104 0.051
3آندره یانونهسوزوکی1:55.107 0.054
4یوهان زارکوتک 3 یاماها1:55.186 0.133
5خورخه لورنزودوکاتی1:55.423 0.370
6الکس رینزسوزوکی1:55.432 0.379
7ولنتینو روسییاماها1:55.432 0.379
8دنیلو پتروچیپراماک دوکاتی1:55.528 0.475
9کال کراچلوال‌سی‌آر هوندا1:55.536 0.483
10مارک مارکزهوندا1:55.545 0.492
11دنی پدروساهوندا1:55.555 0.502
12جک میلرپراماک دوکاتی1:55.688 0.635
13آلوارو باوتیستانیتو دوکاتی1:55.848 0.795
14تاکاکی ناکاگامیال‌سی‌آر هوندا1:55.853 0.800
15اسکات ردینگآپریلیا1:55.931 0.878
16تیتو رابات آوینتیا دوکاتی1:56.029 0.976
17الکس اسپارگاروآپریلیا1:56.062 1.009
18کارل آبراهامنیتو دوکاتی1:56.268 1.215
19پول اسپارگاروکی‌تی‌ام1:56.275 1.222
20بردلی اسمیتکی‌تی‌ام1:56.421 1.368
21فرانکو موربیدلی مارک وی‌دی‌اس هوندا1:56.608 1.555
22حافظ سیّارینتک 3 یاماها1:56.731 1.678
23تام لوتیمارک وی‌دی‌اس هوندا1:57.292 2.239
24زاویر سیمونآوینتیا دوکاتی1:57.713 2.660