فرمول یک ایران – در فصل 2018 فرمول یک، ماشین ها دوربین 360 درجه خواهند داشت که این دوربین بر روی شاسی و جلوی هالو نصب خواهد شد.

 

3 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید