کاربر

نام کاربر

رد.رولوشن

رشته مورد علاقه

فرمول یک, موتوجی پی, فرمول E

راننده مورد علاقه

دنیل ریکاردو

موتور سوار مورد علاقه

یوهان زارکو

تیم مورد علاقه

فراری, ردبول, یاماها

بیوگرافی کاربر

از۲۰۱۴ پیگیرF1هستم ولی از دوران مونتایا و شوماخر خبرها را دنبال میکردم.