کاربر

نام کاربر

رد.رولوشن

رشته مورد علاقه

فرمول یک, موتوجی پی, ایندی کار, فرمول E

راننده مورد علاقه

دنیل ریکاردو

موتور سوار مورد علاقه

کال کراچلو

تیم مورد علاقه

فراری, یاماها

بیوگرافی کاربر

پیگیر موتور اسپورت از دوران ستون ورزشی مجله ها و روزنامه ها