برنامه گرندپری فرمول یک ژاپن 2020تمرین 1جمعه99/07/1807:00 - 05:30
تمرین 2جمعه99/07/1811:00 - 09:30
تمرین 3شنبه99/07/1907:30 - 06:30
تعیین خطشنبه99/07/1910:30 - 09:30
مسابقهیک شنبه99/07/2007:40

پیست سوزوکا ژاپن

اولین گرندپری
1987
تعداد دورها
53
طول پیست
5.807K.M
مسافت مسابقه
307.471K.M
برنده سال گذشته

رکورد پیست

1:30.983

نقشه پیست

ریسینگ لاین پیست

ویدیو راهنمای مجازی پیست

موقعیت مکانی (نقشه گوگل)