فرمول یک ایراندنیل کویات و مارکوس اریکسن رانندهای تورو روسو و سائوبر به دلیل برخورد در مسابقه ی امروز موناکو، هر کدام سه رده پنالتی برای گرندپری کانادا دریافت کردند.

یک دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید