فرمول یک ایرانسباستین فتل راننده ی آلمانی تیم فراری و قهرمان چهار دوره ی رقابت های فرمول یک از ناموفق بودن در استفاده از فرصتی که پس از افت سرعت رانندگان مرسدس به دست آورد ناراحت است.

همچنین وی افزود که این بهترین شنبه ی او نبوده اما از تمرینات اسفناک قبلی بهتر شده اند.

 فکر می کنم که باید بهتر از این عمل کنیم  و ما تمام تمرکزمان را بر موناکو گذاشته ایم به نظر من آن قدرها هم که به نظر می آید از کسب پیروزی دور نیستم ماشین در تمرین سوم بدون شک عالی بود اما در پنج شنبه ما راه اشتباهی را می رفتیم.

هم تیمی سباستین فتل ، کیمی رایکونن فنلاندی گرندپری موناکو را در رده ی یازدهم آغاز می کند در حالی که دور تعیین رده را در جایگاه ششم به پایان رساند و متحمل پنج رده جریمه به دلیل تعویض گیربکس بین تمرین سوم و دور تعیین رده شد و اذعان داشت

 تمام آخر هفته نیاز به مهارت بالا دارد و در هر مکان از این مسابقه با کوچکترین لغزشی تمام مسابقه را از دست می دهی.

حال باید دید این دو راننده ی فراری در گرندپری امروز موناکو چه می کنند و می توانند فاصله ی فراری با مرسدس را کاهش دهند یا خیر

 پخش زنده ی گرندپری موناکو ساعت 16:30 از سایت فرمول یک ایران

2 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید