فرمول یک ایران – مکس ورشتپن راننده ردبول با پیروزی در مسابقه ی گرندپری اسپانیا، توانست خود را به عنوان جوان ترین پیروز تاریخ فرمول یک معرفی کند.

با این پیروزی، این راننده 18 ساله توانست رکورد سباستین فتل را تا 2 سال بهبود بخشد و فتل در جایگاه دوم قرار گیرد. راننده فراری اما با تحسین فرستاپن اذعان کرد که سن برای پیروزی در مسابقات فرمول یک ملاک نیست!

سباستین فتل اظهار کرد:

رکوردها برای شکستن خلق می شوند. من در اولین پیروزی که بدست آوردم بسیار هیجان زده بودم و برای من 20 یا 25 ساله بودن اهمیتی نداشت و فکر نمی کنم سن اصلا اهمیتی داشته باشد.

اگر شما به اندازه کافی سریع باشید به اینجا تعلق دارید و تا زمانی که به اینجا تعلق دارید من فکر نمی کنم مهم باشد چه اتفاقی خواهد افتاد چه 18 ساله باشید و یا … من فکر می کنم مایکل تا 43 سالگی به مسابقه دادن ادامه داد؟

راننده فراری در ادامه افزود:

من در چند هفته گذشته استرلینگ ماس را ملاقات کردم. متاسفانه او تا 30 سالگی مسابقه داد در حالی که من فکر می کنم تا 50 سالگی این پتانسیل در او وجود داشت.

بدیهی است ماشین های حال حاضر نسبت به وقتی که من شروع کردم، برای رانندگی آسان تر هستند.

نمی دانم کیمی چند سالش است، باید 35 سالش باشد ولی تا وقتی از نظر فیزیکی آماده باشید و بتوانید این ماشین ها را سریع برانید، هنوز جوان هستید، پس این ضرورت و حداقل نیاز کار ماست.

دیدگاه خود را بیان کنید