فرمول یک ایران – پنجمین مسابقه فرمول یک 2016، در اسپانیا برگزار خواهد شد که در یک شنبه، و از ساعت 16:30 از شبکه ورزش پخش زنده خواهد داشت.

گرند پری اسپانیا پنجمین مرحله از مسابقات این فصل فرمول یک میباشد که در پیشت کاتالونیا و در بارسلون برگذار خواهد شد ، برای مشاهده ی تعیین خط مسابقات گرند پری اسپانیا (کاتالونیا) به لینک زیر مراجعه کنید. این مسابقات به صورت مستقیم از شبکه ورزش پخش خواهد شد.

تعیین خط گرند پری اسپانیا – کاتالونیا