فرمول یک ایران – تیم فرمول یک هاس در روز پنجشنبه اعلام کرد که راننده ۱۹ ساله و هندی سری مسابقات جی پی ۳، ارجون مِینی راننده توسعه جدید این تیم خواهد بود.