موتوجی پی ایران – موتورسوار تیم دوکاتی، خورخه لورنزو می گوید که راننده مرسدس، نیکو روزبرگ شایسه قهرمانی است و در آخرین مصاحبه اش در ابوظبی گفت:

می خواهم ببینم که او قهرمان می شود.

یک دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید