فرمول یک ایران – تیم فرمول یک هاس به طور رسمی تایید کرد که کوین مگنوسن و رومن گروژان راننده های فصل ۲۰۱۷ این تیم هستند.

دیدگاه خود را بیان کنید