فرمول یک ایران – پدیده آلمانی تیم مانور، پاسکال ورلین اذعان کرد که عملکرد نه چندان خوب در گرندپری استرالیا به دلیل عدم مدیریت تایر بوده است.

راننده مانور اظهار کرد:

شروع مان خوب بوده است. من در ابتدا شگفت زده شدم، زیر اولین حضورم در فرمول یک بوده است.

در دور های اول من شش یا هفت پله رده خودم را بهبود بخشیدم و این زمانی بود که تایر های من خیلی خوب بودند. اما وقتی تایرهای من شروع به تخریب کردند من شش هفت دور بد را میان رانندهای دیگر داشته ام.

ورلین در آخر افزود:

مدیریت و نگهداری بلند مدت تایر اولین چیزی است که ما باید روی آن کار کنیم. ما فقط نیاز داریم که کمی روی ست آپ و لاستیک ها کار کنیم.