فرمول یک ایران – بعد از جنجال های مسابقه مکزیک، فدراسیون جهانی اتومبیلرانی (FIA) استفاده از تله های شنی به جای محوطه خالی و چمنی پیست را رد کرد.

یک دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید