فرمول یک ایران – طبق گزارش ها از منابع نزدیک، استبان اکون به امضا قرارداد با تیم فورس ایندیا برای هم تیمی شدن با سرجیو پرز، بسیار نزدیک است.

دیدگاه خود را بیان کنید