Register

سه + نوزده =

A password will be e-mailed to you.

موتوجی پی ایرانالکس رینز، موتورسوار تیم سوزوکی پس از تصادفش در تعیین خط موتوجی پی اسپانیا به بیمارستان منتقل شد و با توجه به آسیب دیدگی اش از ناحیه شانه، مسابقه خرز را از دست داده است.

یک دیدگاه